Betingelser

Betingelser for bruk av Norwegian Tourisms database

Tilgang til databasen gjelder for den perioden som er avtalt, vanligvis ett kalenderår. Tilgangen til databasen stoppes dersom utfakturerte bøker og lisenser ikke er betalt innen forfallsdato på faktura.

Norwegian Tourism tilstreber til enhver tid å holde informasjonen i databasen mest mulig oppdatert. Det tas likevel forbehold om mulige feil i den informasjon som presenteres. Norwegian Tourism er ikke juridisk eller økonomisk ansvarlig for mulige konsekvenser av feil i databasens innhold, midlertidig driftsstans for nettjenesten eller andre lignende forhold.

Databasen kan kun benyttes av den som har kjøpt en lisens. Informasjon fra Norwegian Tourisms database kan ikke på noe vis videreselges.

Tilbake til bestillingsskjema