Konsept

Norwegian Tourism tar sikte på å dekke behovet for oppdatert informasjon om norsk reiselivsnæring og aktørene i denne sektoren. Selvsagt finnes det allerede en rekke registre og oppslagsverk av ulike slag, men mange har erfart at disse enten bare dekker deler av næringen, ikke er oppdatert eller ikke inneholder den informasjon brukeren er ute etter. Dette har vi forsøkt å gjøre noe med. Tilsvarende oversikter finnes allerede i en rekke land, mens dette er første utgave i Norge (med unntak av et forsøk på 90-tallet).

For at informasjonen skal være mest mulig komplett, er det ingen kostnader knyttet til oppføring i databasen. Derimot skjer det en utvelgelse etter visse kriterier som redaksjonen har satt opp. Det er også muligheter for å få med elementer som tilleggstekst, logo og eventuelt annonser mot en godtgjørelse, dersom man vil styrke fokuset på virksomheten.

Databasen er delt opp i følgende 21 kategorier:

 1. Activities, Attractions & Festivals
 2. Airlines, Airports & Flight Brokers
 3. Booking Systems
 4. Bus Companies
 5. Car Rental
 6. Destinations & Tourist Offices
 7. Education & Advisory
 8. Events & Conferences
 9. Ferries, Charter & Cruise
 10. Foreign Tourist Offices, Embassies & Consulates
 11. Government & Associations
 12. Hotel Chains & Marketing
 13. Hotels
 14. Incoming Agents & Guiding
 15. Insurance & Currency
 16. Media
 17. Museums & Galleries
 18. Other types of Accommodation
 19. Tour Operators
 20. Train & Railways
 21. Travel Agents